SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Tevékenységünk
Aktualitások
Most folyó programok
Az erdélyi nyelvtudomány története
Saját kiadványok
Könyvsorozatunk
NyIrK
Letöltés
Bejelentkezés
   

 
Szakmai beszámoló a 2019-es évi tevkenységről

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet munkatársai Péntek János akadémikus szakmai felügyeletével és Benő Attila irányításával 2019-ben a következő tudományos programokon dolgoztak:

1. Az Erdélyi cigány–magyar kulturális szótár szerkesztési munkálatainak folytatása

2. Melyik utca? Melyik tér? Nyelvi tájkép és szóbeliség

3. A moldvai magyar nyelvjárás kettős tagozódásának bizonyítékai

4. Mikrotoponímiai kutatások a Székelyföld csíki régiójában. Csíkmindszent és Hosszúaszó települések elektronikus helynévi térképének elkészítése pályázat szakmai beszámolója

5. Nyelvhasználati közönségszolgálat, kutatási eredmények népszerűsítése

6. Nyelvi sérelmek, nyelvi konfliktusok. Sajtónyelvi adatbázis folyamatos építése, értékelése

7. Nyelvcsere-folyamatok a mezőségi szórványokban

8. Digitális nyelvi repertoár és kisebbségi kétnyelvűség

9. Az Erdélyi magyar kulturális szótár munkálatainak bővítése és kiadásra való előkészítése

10. Magyar nyelvű fizika egyetemi jegyzetek nyelvisége


A teljes beszámoló pdf formátumban megtekinthetõ itt.


 

 
Szakmai beszámoló a 2017-2018-as év munkálatairól

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet munkatársai Péntek János akadémikus szakmai felügyeletével és Benő Attila irányításával 2018-ban a következő tudományos programokon dolgoztak:

1. Nyelvi sérelmek, nyelvi konfliktusok. Sajtónyelvi adatbázis folyamatos építése, értékelése. Nyelvhasználati közönségszolgálat

2. Nyelvcsere-folyamatok a mezőségi szórványokban

3. Nyelvoktatási programok, ideológiák és nyelvtanítási hiedelmek – székelyföldi magyar tannyelvű iskolák nyelvi tájképelemzése

4. Kvantitatív adatelemzési módszerek a nyelvjáráskutatásban

5. A magyar nyelv Romániában. A Kárpát-medencei kiadványsorozat romániai kötetének előkészítése

6. Az Erdélyi magyar kulturális szótár munkálatainak bővítése és kiadásra való előkészítése

7. Cigány–magyar kulturális szótár

8. Román tükörszók a moldvai magyarban


A teljes beszámoló pdf formátumban megtekinthetõ itt.


 

 
A Magyar Tudományos Akadémia és a Bethlen Gábor Alap támogatásával 2017-ben megvalósult programok
A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet külső és belső munkatársai 2017-ben a következő tudományos, tudományszervezési és könyvkiadási programokon dolgoztak:
1. Nyelvi sérelmek, nyelvi konfliktusok. Nyelvjogi és nyelvpolitikai helyzetek és problémák elemzése, tanácsadás. Sajtónyelvi adatbázis folyamatos építése, értékelése.
2. Nyelvhasználati közönségszolgálat.
3. Jelentéskölcsönzés a moldvai magyarban. A jelentéskölcsönzés és a tükörjelentés mint kontaktusjelenség fogalmi és empirikus leírása (a már összeállított korpusz alapján).
4. Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar szleng változataiban. Empirikus kutatás.
5. Mesteri és doktori (MA, PhD) hallgatók nyelvészeti műhelykonferenciája.
6. A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények digitalizálási munkálatainak folytatása és az újabb számok internetes megjelenítése, az intézet honlapjának folyamatos frissítése.
7. Könyvkiadás. A kulturálisszótár-sorozat újabb kötetének megjelentetése. 8. A magyar nyelv Romániában. A Kárpát-medencei kiadványsorozat romániai kötetének előkészítése.
9. A funkcionális nyelvszemlélet érvényesítése a közoktatásban – nyelvtanisegédkönyv-író műhelytábor szervezése.
10. Az Erdélyi magyar kulturális szótár munkálatainak folytatása, aktualizálása és bővítése.

A teljes beszámoló pdf formátumban megtekinthetõ itt.

 

 
Szakmai beszámoló a 2016-2017-es év munkálatairól
2016-2017-es időszakban az Intézetünk keretében a következő kutatói és szótárszerkesztői munkálatok valósultak meg a BGA támogatásával:
1. Jelentéskölcsönzések a moldvai magyarok kétnyelvűségében. Lexikográfiai és kontaktológiai korpusz összeállítása
2. Az erdélyi nyelvföldrajzi és kontaktológiai kutatások negyedszázada (1950–1975). Márton Gyula emlékkonferencia. Tanulmányokat, visszaemlékezéseket tartalmazó emlékkötet és életmű-bibliográfia megjelentetése a konferencia időpontjára (2016. december 15.).
3. Az erdélyi magyar földrajzi nevek kodifikációjával kapcsolatos, korábban elkezdett munkálatok folytatása. A húsz százalékon felüli magyar lakossággal rendelkező települések standard helységnevei állományának táblázatos bemutatása
4. Az észlelést és az érzékelést kifejező igék szemantikája és szintaktikai viselkedése a magyarban. Adatbázis készítése és tanulmányírás
5. A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények további évfolyamainak a digitalizálása és internetes megjelenítése

A teljes beszámoló pdf formátumban megtekinthetõ itt.

 

 
Szakmai beszámoló a 2015-ös év munkálatairól
2015-ben az Intézetünk keretében a következő kutatói és szótárszerkesztői munkálatok valósultak meg a BGA támogatásával:
1. A moldvai magyar tájnyelv 3. kötetének szerkesztése és néprajzi illusztrációs anyagának előkészítése.
2. A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények további évfolyamainak a digitalizálása és internetes megjelenítése.
3. Mikrotoponímiai kutatások a Székelyföld csíki régiójában. 5 helynévtérkép elkészítése.
4. A romániai magyar közoktatás (tantervek, tankönyvek, oktatási segédanyagok) nyelvi helyzetének folyamatos nyomon követése, elemzése

A teljes beszámoló pdf formátumban megtekinthetõ itt.

 

 
Szakmai beszámoló a 2014-es év szótári munkálatairól
2014-ben az Intézetünk keretében a következõ lexikográfiai munkálatok folytak:
az Erdélyi német-magyar kulturális szótár lektorálása, szócikkeinek javítása, kiadásra való elõkészítése;
a Magyar-román oktatásterminológiai szótár szerkesztési munkálatainak befejezése;
a Moldvai magyar nyelv szótára második kötetének befejezése.

A teljes beszámoló pdf formátumban megtekinthetõ itt.

 

 
Tevékenységünk

 

     A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet tevékenységének összegzése

Aktualitások

Most folyó programok

Eddigi tevékenységünk:

     2013.

Beszámoló a Magyar-román oktatásterminológiai szótár munkálatairól

     2009.

     2004-2008. összefoglaló

Letölthető publikációk

Letöltés

Bejelentkezés