SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Kezdőoldal
Szabó T. Attila
Életútja
Munkássága
  Ki volt Szabó T. Attila?

 

Életútja
Nagy elődök nyomdokain indulhatott el a fiatal Szabó T. Attila, amikor ki­sebb kitérők után (teológiai tanulmányok, rövid lelkészi szolgálat, irodalmi pró­bálkozások stb.) végül az anyanyelv "búvárlata" mellett döntött. Sylvester Jánostól Aranka Györgyön, Kriza Jánoson át hosszú a sor a közvetlen személyes hatást gyakorló erdélyi tudósokig, Kelemen Lajosig és Csűry Bálintig. Előbbitől a levéltári kutatás titkait, a pontosságot és igényességet sajátította el. Csűry Bálint (ekkortájt a Kolozsvári Református Kollégium tanára) a népnyelvkutatás elméletén kívül a gyakorlati terepmunkával ismertette meg. 1930 nyarán a moldvai csángókhoz tett közös gyűjtőútjukon érzékelte először Szabó T. Attila "a népi élet és a népi műveltség nyelvi anyagának nemzeti jelentőségét" (MNny. 3: 306). Kapcsolatuk Csűry Debrecenbe kerülése után sem szakadt meg. 1935-ben Csűry készítette elő Szabó T. Attila doktori szigorlatát (Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI-XIX. században), ő volt egyik vizsgáztatója is. A 30-as években a Csűry-iskola és az erdélyi népnyelvkutatók között, akik szinte kivétel nélkül Szabó T. Attila tanítványai, munkatársai voltak, szoros munkakapcsolat alakult ki. A Magyar Népnyelv, amíg tehette, fórumot biztosí­tott az erdélyi kutatóknak (l. az évkönyv I-IV. számait). Szabó T. Attila 1940 végén Csűrytől kért az akkor már általa vezetett kolozsvári Magyar Nyelvészeti Tanszékre egy frissen végzett nyelvjáráskutatót. Csűry választása Balassa Ivánra esett, őt később Imre Samu váltotta fel. Az ugyancsak ekkortájt alakult Erdélyi Tudományos Intézet, illetve annak Szabó T. Attila irányításával tevékenykedő nyelvészeti osztálya Csűry népnyelvkutató elveit igyekezett az ottani körülmé­nyekhez igazítva megvalósítani, továbbfejleszteni. Joggal írhatta tehát később (1966. június 18-án) egy Balassa Ivánhoz küldött levelében: "...talán leghálá­sabban magam őriztem, őriztettem meg az ő emlékét, magam igyekeztem talán legragaszkodóbban tovább éltetni az ő rendkívüli emberi és tudósi értékeit, nyelvjáráskutató elveit. És ha ma Csűry szellemi utódait keresik, talán legjogosabban Kolozsvár és nem másfelé kell mutatni" (24-6).
 
Tudományos munkássága

Szabó T. Attila névtani kutatásai - miként Balassa Iván is megállapítja - sok ponton kapcsolódnak a történelemhez, településtörténethez, történeti földrajzhoz, néprajzhoz stb. Ez az a tudományterület, melyet egész életén át művelt, és ahol nemcsak kiemelkedő eredményeket ért el, hanem ma is követhető módszereket dolgozott ki. A helynévkutatásban nem csupán az elméleti kérdések sokaságára mutatott rá (a Magyar Nyelvben megjelent több mint kétszáz kisebb-nagyobb cikkének fele a helynevekkel van kapcsolatban), hanem máig érvényes útmutatást fogalmazott meg a helyszíni gyűjtéshez is. Ennek bizonyítására elég A helynévgyűjtés jelentősége (MNy. 30: 160-80) és a Miért és hogyan gyűjtsünk helyneveket? (Népművelési Füzetek 4. sz.) című napjainkban is sokat forgatott tanulmányaira hivatkozni. Az elvei alapján folytatott erdélyi helynévgyűjtő munkának - melyet ő és az általa nevelt fiatal gyűjtőgárda végzett - már a kezdet éveiben is imponáló eredményei voltak. Ezekről a Magyar Népnyelvben olvashatunk összegző áttekintést (3: 311-2, 4: 476-9). Szabó T. Attila itthoni hatása a Csűry-iskola helynévgyűjtő tevékenységében is kimutatható, hiszen a bihari térségben főként az ő útmutatója alapján folyt a helynévgyűjtés. De hatása az 1960-as években kibontakozó helynévgyűjtő moz­galomban is fellelhető. Tegyük hozzá ehhez, az utóbbi években tapasztalható megtorpanás azonban aligha töltené el büszkeséggel. Az 1940-es évektől élete végéig gyarapított Erdélyi Helytörténeti Adattár nagyszerű terve ugyan még nem valósult meg, de az egyes becslések szerint az egy milliót is meghaladó adatmennyiség megvan és várja, hogy kötetekké rendeződve a kutatás rendelkezésére álljon. Cédulaanyagának egy részét Szabó T. Attila az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárba is beépítette. De jelentős eredményeket ért el a személynévkutatásban is, különösen értékesek, ha egyáltalán tehetünk ilyen megszorítást, a becenevekkel foglalkozó dolgozatai, így pl. A kolozsvári becenevek a XVI-XIX. században (NytudÉrt. 59. sz.), A magyar becenevek alakulásmódjairól (NyIrK. 10: 275-8, MNy. 64: 205-6). Névtudományi munkásságának jelentőségét Kálmán Béla tömören így fogalmazta meg: "Szabó T. Attila szervezte önálló tudományággá a névtant a magyar nyelvterületen" (MNy. 84: 5, Balassa 67-78).

Cialis Where To Buy Uk - Buy Here. Best Quality PillsGeneric Cialis is a highly effective orally administered drug for treating erectile dysfunction, more commonly known as impotence. Recommended for use as needed, Cialis can also be used as a daily medication.

Cialis EllsworthNew HopeTurkeyMillersvilleEast PointHarrisvilleCialis Van BurenPelhamHaverhill


Finasteride loading dose where to buy genuine cialis online online pharmacy australia cialis finasteride tablets dosage cialis global pharmacy. Buy clomid canada pharmacy finasteride reduced dosage finasteride baldness dose cialis free trial uk finasteride dose hair growth. Best place to buy generic cialis online finasteride alopecia dosage generic cialis canada online pharmacy propecia finasteride dose finasteride dose dependent. Xenical rezeptfrei bestellen kaufen actonel medication finasteride hair loss dosage finasteride dose reduction wo kann ich xenical rezeptfrei kaufen actonel bone density medication. Finasteride tablet dosage kann man xenical ohne rezept kaufen finasteride dosage to prevent hair loss finasteride dosage for female hair loss. Dosage of finasteride finasteride dosage curve cialis tablets in uk best dose of finasteride for hair loss finasteride dosage for acne. Finasteride hair growth dosage where to get clomid in canada finasteride proscar dosage finasteride higher dose where to buy brand cialis online finasteride usual dose. Finasteride dose range finasteride mtf dosage finasteride renal dose finasteride 1mg dosage cialis for bph uk increasing finasteride dose hair loss. Pharmacy discount card for cialis Deltasone 0.75 xenical online kaufen finasteride for male pattern baldness dosage finasteride dosage steroids. Buy propecia finasteride online finasteride canada dose cialis 20mg tablets uk dose of finasteride for hair growth dosagem finasterida 5mg generic cialis in the uk. Can i buy cialis online in canada finasteride hair loss dose buy cialis online in ireland cialis pharmacy prices.

 • best generic cialis uk
 • cialis online prescription uk
 • generic cialis england
 • safe generic cialis uk
 • cialis to buy in the uk
 • cialis online buy uk
 • buying cialis online uk
 • generic cialis from uk


Cialis 30 Pills 200mg $225 - $7.5 Per pill
Cialis 50 Pills 100mg $319 - $6.38 Per pill
Cialis 50 Pills 200mg $355 - $7.1 Per pillGeneric pharmacy online net coupon Types of generic accutane Online pharmacy propecia How much is propecia in uk Is there a generic form of lisinopril Acquisto propecia online sicuro Viagra generika mit rezept kaufen


Generic albuterol sulfate inhaler obagi tretinoin cream 0.05 buy online cialis professional 100mg buy cheap cialis online uk what over the counter drug is like zovirax. Buy tretinoin cream canada buy tretinoin online canada increasing synthroid dosage weight loss buy obagi tretinoin cream 0.1 uk zovirax drug uses buy obagi tretinoin online. Cialis 40 Pills 200mg $295 - $7.38 Per pill where can i buy generic albuterol inhaler buy tretinoin cream 0.1 buying cialis online in uk tretinoin microsphere gel 0.04 buy. Synthroid generic weight loss is zovirax an over the counter drug buy tretinoin 0.1 online buy generic cialis online usabuy generic cialis online uk. Cialis professional générique 20 mg buy tretinoin cream online buy cialis over the counter uk tretinoin cream buy online uk buy tretinoin cream australia generic form of albuterol inhaler. Canada pharmacy cialis online buy generic cialis uk tretinoin liquid buy buy generic albuterol tretinoin buy online australia. Tretinoin gel 0.05 buy online albuterol generic equivalent generic albuterol rescue inhaler buy tretinoin gel .05 synthroid medication weight loss. Generic albuterol inhaler Buy strattera uk online cialis professional 20 mg reviews cialis compare discount price cialis cost at pharmacy generic albuterol hfa. Tretinoin gel 0.025 buy cialis pharmacy cost buy tretinoin cream 0.05 uk where to buy tretinoin cream for stretch marks tretinoin cream 0.05 buy online uk. Cheap cialis uk cialis professional dosage cialis online prescription uk buy tretinoin 0.5 tretinoin cream 025 where to buy. Buy tretinoin gel 0.1 generic cialis in uk buy tretinoin gel .1 cheap cialis uk next day delivery albuterol generic and trade. Zovirax price mercury drug tretinoin cream 0.025 buy generic albuterol inhaler price buy generic cialis from uk order cialis online uk cialis professional 20 mg pills. Tretinoin buy uk buy tretinoin cream online uk generic albuterol sulfate buy tretinoin cream in uk dapoxetine 60 mg buy zovirax cream price mercury drug. Buy dapoxetine 60 mg synthroid 75 mcg weight loss synthroid dosage weight loss order cialis in uk how much synthroid for weight loss tretinoin cream 0.05 buy. Low price on cialis buy tretinoin gel india buy dapoxetine 20 tretinoin cream buy online australia cialis price uk buy tretinoin cream .1. Low dose cialis price cialis pharmacy price best price for cialis 20mg generic of albuterol buy tretinoin cream .1 online buy generic cialis in the uk buy tretinoin online. Buy tretinoin cream amazon buy tretinoin cream 0.025 obagi tretinoin cream buy online synthroid 137 mcg weight loss buy tretinoin online uk. Etodolac 400 mg vs celebrex generic cialis professional 20 mg generic cialis england synthroid dosage for weight loss. Cheap generic cialis uk buy tretinoin microsphere gel 0.1 cheap generic cialis uk online tretinoin 0.05 buy online cialis 5mg cost.

 • Cialis in Spokane
 • Cialis in Laredo
 • Cialis in Chandler
 • Cialis in Dawson creek
 • Cialis in Lancaster
 • Cialis in Coffs harbour


Lexapro online buy best online pharmacy lexapro where to buy avodart in canada paxil medication assistance program is lexapro available in the uk children's claritin generic. Online cialis uk paroxetine medication guide claritin d generic name walmart paxil medication uses generic name of claritin. Paroxetine ssri medications generic cialis england lexapro in the uk paxil depression medication cheap avodart canada. Paxil medication dosage paxil medication wiki generic avodart canada paxil anti anxiety medication buy cialis online uk next day delivery. Lexapro available in the uk is paxil a good medication for anxiety buy generic claritin d preço cialis 20mg generico. Generic claritin 10mg lexapro price uk ordering lexapro online best generic cialis uk paroxetine medication interactions. Cialis generico en españa contrareembolso what is paroxetine medication used for cialis where to buy uk lexapro for sale online. Generic claritin not working generic drug for claritin generic claritin d cvs price of avodart in canada. Cialis 5mg online uk generic claritin at cvs claritin generic cvs allergy medicine claritin generic generic claritin - loratadine (10mg) - 100 tablets. Lexapro online canada online generic cialis uk buy avodart in canada buy generic claritin avodart generic canada paxil medication for anxiety buy generic claritin d 24 hour. Cialis generico españa sin receta lexapro buy uk lexapro online cheap generic cialis in the uk buy lexapro online uk cialis generico prezzo in farmacia. Paroxetine depression medication cialis generico preco lexapro epocrates online paxil pain medication buy cialis canada pharmacy. Claritin d generic cvs paroxetine medication generic claritin at walmart online lexapro prescription paroxetine medication for anxiety. Generic for claritin d at walmart generic cialis uk what is lexapro called in the uk claritin d walmart generic paxil medication anxiety medication called paroxetine. Is generic claritin gluten free viagra cialis online uk generic claritin gluten free claritin d generic name cvs generic claritin d 24 cialis viagra buy online. Lexapro in uk social anxiety disorder medication paxil Best nolvadex uk medication paroxetine hcl.

Can you buy cialis over the counter in mexico Cheapest place to buy propecia uk Prednisolone tablets buy online Tretinoin gel for sale Generic tadalafil 20mg for sale Doxycycline chlamydia buy online Buy doxycycline online uk Finasteride precio en usa Vivanza kaufen preis Generic tretinoin online


StadtlohnBrakeRosbach vor der HöheGesekeKaltenkirchen
NaplesGouverneurCialis BorkenSalisburySheridan
NambourKootenay BoundaryWilunaNorth OkanaganGoulburn


cialis to buy uk
online pharmacy canada regulations
canada pharmacy address
buy online cialis uk
best generic cialis uk
association of faculties of pharmacy of canada
canada pharmacy king
association of faculties of pharmacy in canada
generic cialis uk
canada pharmacy school ranking
pharmacy association of canada


Buy cialis online pharmacy amlodipine besylate brand names over the counter version of promethazine cialis 5 mg canada pharmacy buying cheap cialis online. Buy cialis pills online olmesartan amlodipine hydrochlorothiazide brands amlodipine metoprolol combination brands amlodipine 10 mg brands. Metoprolol succinate and amlodipine besylate brands amlodipine combination brand names cialis where to buy in canada. Canada drug pharmacy cialis olmesartan amlodipine brands Tretinoin cream over the counter usa amlodipine olmesartan brand codeine promethazine cough syrup over the counter Buy atarax 25 mg. Levitra schmelztabletten 10 mg kaufen generic cialis buy uk buy cialis online in spain where to buy cialis in cape town amlodipine generic vs brand. Viagra professional 150 mg amoxicillin spanien rezeptfrei amlodipine brand names uk buy cialis in calgary telmisartan amlodipine brand names levitra 20mg kaufen. Cialis in london ontario buy cialis online in canada amlodipine brands australia amlodipine generic brand is promethazine over the counter. Viagra cialis canadian pharmacy buy cialis online uk next day delivery amoxicillin rezeptfrei frankreich brand names of amlodipine. canada pharmacy for sale telmisartan 40 mg amlodipine 5 mg brands levitra tabletten kaufen cheap places to buy cialis amlodipine and atenolol brands over the counter promethazine pills. Cialis in canada online cialis 5mg canada pharmacy promethazine w codeine vc over the counter amlodipine maleate brand promethazine hydrochloride over the counter. Levitra belgien kaufen telmisartan amlodipine brand names levitra original 20mg kaufen atorvastatin and amlodipine tablets brands olmesartan amlodipine combination brands. Levitra 10 mg in holland kaufen amoxicillin rezeptfrei bestellen where can i buy cialis in calgary over the counter cough medicine with codeine and promethazine. Cialis in canada pharmacy levitra 60 mg kaufen amlodipine 2.5 mg brands viagra professional 100mg price can i buy promethazine codeine syrup over the counter amoxicillin rezeptfrei kaufen. Buy cialis online overnight delivery amlodipine brands in australia generic cialis from uk vasotec iv price cialis canada buy online Where can i buy generic albuterol inhaler. Where to buy cialis in calgary cialis canada pharmacy online amlodipine teva brand can you buy promethazine hydrochloride over the counter. Amlodipine and valsartan brands buy cialis online in australia olmesartan amlodipine brand names safe buy cialis online.

< Where can i buy liquid clomid :: Amlodipine buy online >

Szabó T. Attila életművének másik csúcspontját a nyelvjáráskutatás és az ahhoz kapcsolódó nyelvatlaszmunka jelenti. Miként egykori tanítványa, Benkő Loránd írja: "A magyar nyelvjáráskutatás Csűry Bálint kezdeményezte megújhodásának, fellendülésének Szabó T. Attila volt az erdélyi úttörője" (MNy. 62: 121). Nevéhez fűződik az első magyar megjelent nyelvatlasz "Huszonöt lap Kolozsvár és környéke népnyelvi térképé"-ből (Gálffy Mózes és Márton Gyula társszerzőkkel, Kolozsvár 1944. Erdélyi Tudományos Füzetek 181). Programjai közül talán legfontosabb a csángó kutatás volt, amely az 1930-ban Csűryvel közösen tett csángó gyűjtőútjával vette kezdetét. A csángó nyelvföldrajzi kutatást Szabó T. Attila és munkatársai (Márton Gyula, Gálffy Mózes, Nagy Jenő, Murádin László, Vámszer Márta és mások) a Kolozsvár környékén már bevált kérdőívvel végezték. Ennek eredményeként még nyilvánvalóbbá vált, hogy a csángóság nem egységes, hanem az északi csángók (Szabófalva és környéke), a déli csángók (Bogdánfalva és környéke), illetve a székelyes csángók csoportjára oszlik. E kutatóprogram betetőzése A moldvai csángó nyelvjárás atlasza. E munka irányítását Szabó T. Attilától később Márton Gyula vette át. 1969-re a csángó atlasz kézirata már készen áll, de kiadására Romániában nem kerülhetett sor. Az atlasz 1991-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadásában látott napvilágot a kéziratos térképek egyszerű sokszorosításával (MNyTK. 193. sz.). A másik nagy vállalkozásnak, A Romániai Magyar Nyelvatlasznak a munkálatai az 1950-es években kezdődtek. Kérdőívébe a Kolozsvár környéki, a csángó és a fekete-Körös-völgyi atlasz kérdései mellett a Magyar Nyelvjárások Atlaszáét is beépítették. Az atlasz munkálatainak történetéről, nehézségeiről a nyelvatlasz első kötetének megjelenése kapcsán is olvashatunk (Juhász : MNy. 93: 199, Deme: MNy. 93: 235). Ennek summázata, hogy a háromtagú gyűjtőgárdából politikai okokból koholt vádakkal eltávolították Gazda Ferencet, majd Nagy Jenőt, így az egész munka Murádin Lászlóra há­rult, aki 1959-1967 között egyedül gyűjtötte össze a hatalmas adatmennyiséget. Az anyag kiadása a Magyar Nyelvtudományi Társaság gondozásában Juhász Dezső irányításával Magyarországon történik. Eddig két kötet jelent meg (Budapest 1995, 1996). E két kiemelt programon kívül még számos nyelvföldrajzi vállalkozás folyt Erdélyben. 1949-1975 között a kolozsvári nyelvészeti iskola 12 tájnyelvi atlasz anyagát gyűjtötte össze. Munkálataikban Szabó T. Attila tevőlegesen már nem vett részt, de szellemi irányítóként, tanácsadóként igen. (Nyelvföldrajzi elképzeléseit főként Márton Gyula vitte és fejlesztette tovább.) A magyar nyelv kutatásának szempontjából felbecsülhetetlen értékű anyag kiadását az utóbbi években az Akadémiai Kiadó és a Magyar Nyelvtudományi Társaság kezdte el (87-8).

Az eddig említetteken kívül a szerző szól az életmű másik csúcsát jelentő Er­délyi Magyar Szótörténeti Tárról is (98-108), melynek anyagát Szabó T. Attila évtizedeken át gyűjtötte, s amelynek jelentőségét Benkő Samu, az erdélyi művelődéstörténet kiemelkedő tudósa így fogalmazta meg: "...a Tár amellett, hogy több szaktudomány nélkülözhetetlen munkaeszköze, «olvasmánynak is remek», mert a szaktudományban járatlan olvasó is úgy veheti kézbe és forgathatja, hogy az nemcsak tájékoztatja egy-egy szónak a múltjáról, hanem a sok példamondatnak köszönhetően a felhalmozott nyelvi szépségekben gyönyörködhet is...". De a nyelvtörténet és a szófejtés tudósának is szentel e