SzTANyI
RO   EN | SzTANyI | Szabó T. AttilaGo | TevékenységünkGo | MunkatársainkGo | PartnerintézményekGo |
Tevékenységünk
Aktualitások
Most folyó programok
Saját kiadványok
Letölthető publikációk
  Tevékenységeink

 

Szabó T. Attila Nyelvi Intézet tevékenységéről a 2004-2008-as időszakban

A 2004-2008-as időszakban a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet munkatársai több közös tudományos tudományos programon dolgoztak a nyelvi irodák összehangolt tevékenységének köszönhetően: 1. korpusznyelvészeti munkálatok, 2. a magyar kisebbségi oktatás és nyelvhasználat kérdése, 3. a Kárpát-medencei magyar helységnevek és tájnevek kodifikációja, 4. határon túli magyar lexikai adatbázis fejlesztése, 5. A magyar helyesírás-ellenőrző szoftver adattárának gazdagítása erdélyi adatokkal. Ezeken kívül a nyelvi iroda saját programjain is dolgozott: 1. a kiadványsorozatának (Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai) újabb kötetekkel való gazdagításán, 2. újabb szótárak szerkesztésén A moldvai magyar nyelv szótárának szerkesztése, Román-magyar oktatásterminológiai szótár kiadásra való előkészítése és megjelentetése, 3. tudományos konferenciák szervezése, 4. szakmai együttműködés más intézményekkel.
 

 

Közös munkálatok

Az Intézet 2003-ban a többi külső régióbeli kutatóállomással együtt bekapcsolódott a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében készülő Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSz) munkálataiba. A Magyar Nemzeti Szövegtár korábban csak szórványosan tartalmazott olyan nyelvi adatokat, szövegeket, amelyek a kisebbségben élők magyarok nyelvhasználatát dokumentálják. Ilyen értelemben ezt a gazdag, 15 millió szót tartalmazó korpuszt kutatva csak a magyarországi beszélők sajátosságairól kaphattunk képet, és nem a magyar nyelvi közösség egészéről. A korpusznak ezt a hiányát pótolták az külső régiók nyelvi irodáinak összehangolt munkája. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet vállalta, hogy a romániai magyar nyelvhasználatból származó 6 millió szót tartalmazó adattárat hozott létre olyan módon, hogy ez a Szövegtárba közvetlenül beépíthetővé váljék. A romániai magyar nyelvhasználatból származó szövegek a sajtónyelvi, hivatali, tudományos, szépirodalmi és társalgási szövegtípusokat képviselik. Az Intézet feladata volta reprezentatív szövegminták gyűjtése a megadott nyelvváltozatokból, valamint az adatok formátum szerinti átalakítása az a MNSz adattárolási módjával összhangban. 2003-2005 között a tervezett 6 milliónyi szövegszónál jóval több adattal (összesen 8,9 millió szövegszóval) gazdagították a szövegtárat a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet munkatársai (név szerint Sárosi-Mardírosz Krisztina és Becze Orsolya, Benő Attila irányításával és felügyeletével). A szövegtár jelentőségét növeli, hogy ez az első olyan magyar nyelvi korpusz, amely a magyarországi nyelvváltozatok mellett a határon túli szociolektusokat is felöleli.

A magyar kisebbségi oktatás és nyelvhasználat kérdéséről folyó kutatás 2004-2005-ben megvalósított feladata volt az egyes országok oktatási intézményrendszerének feltérképezése és szerkezeti sajátosságainak leírása. A kutatás eredményeit a kutatóállomások tanulmányokban ismertették. Az erdélyi helyzet ismertetését Péntek János és Foris Ferenczi Rita készítette el A romániai oktatáspolitikai, oktatási, nyelvi jogi, oktatászociológiai helyzetről, különös tekintettel a kisebbségi oktatás helyzetére és programtípusaira c. tanulmányban. A kötet előreláthatóan a 2008-as év végére fog megjelenni Bartha Csilla és Péntek János szerkesztésében ........... címen)
 

 

A Kárpát-medencei magyar helységnevek és tájnevek nevek kodifikációs munkálatai

A Magyarországon kívüli településeket jelölő magyar helységnevek kodifikációja mint folyamatos államigazgatási és szakmai feladat a 20. század elején átkerült az utódállamok hatáskörébe. Ennek első és általános következménye az volt, hogy a továbbiakban mindenütt figyelmen kívül hagyták a magyar nyelvi és névtani szempontokat, többnyire a helyi magyar névhasználat gyakorlatát és a történeti hagyományt is. A többszöri államhatalom-változás, a politikai rendszerek változása folyamatosan összekuszálta, jobb esetben figyelmen kívül hagyta a "nemhivatalos"-nak számító magyar neveket. A századvégi kedvező változások a kisebbségi nyelvek státusának javulásával bizonyos feltételekkel engedélyezte e nevek nyilvános használatát. (Kérdés, hogy a nyilvánosság mennyire tekinthető hivatalosnak). Az ezzel kapcsolatos hatósági kodifikációt, a névjegyzékek jóváhagyását viszont az egyes államok államigazgatási szervei végezték el (néha akadémiai intézmények bevonásával). Ebből szinte teljesen kimaradtak a szakmailag kompetens helyi szakemberek, testületek.
A kodifikáció közös alapelveiként a következő szempontok figyelembevétele merült fel: 1. a helyi magyar névhasználat (beleértve ebbe az illető helységnévnek a helybeliek által követett ragozási sémáit); 2. a történeti hagyomány; 3. a magyar helységnévadás és -használat általános szabályai (beleértve ebbe a helységnevek írásmódjára, helyesírására vonatkozó szabályokat).
A több évere kodifikációs tevékenység három nagyobb fázisban fog megvalósulni: :
Először kodifikálni kell az egyes régiókon belüli helységneveket, a területi adminisztratív egységek nevét, valamint a legfontosabb tájneveket (beleértve ebbe az illető régió nem magyar, de magyar névvel is megjelölt helységek nevét, valamint a nem latin betűs nevek átírását).
Másodszor egyeztetni kell a külső régiókban használt neveket a névadás, névhasználat, névforma szempontjából
Harmadszor össze kell vetni és lehetőség szerint egyeztetni kell mindezeket a magyarországi hivatalos nevekkel, névadási és névhasználati elvekkel és gyakorlattal.
A kutatóállomásokon kívül ebben a programban folyamatosan részt vesz a magyar Földrajzinév-bizottság, az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Debreceni Egyetem Magyar nyelvészeti tanszéke.
Az Intézet fő szervezője volt annak a műhelytalálkozónak, tanácskozásnak, amely 2006 aug. 30-szept. 2-a között Debrecenben, neves szakértők részvételével megtervezte, és elindította a földrajzi nevek standardizációjával kapcsolatos munkálatokat. A távlati munkálatok kutatási tervének elkészítését a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészeti tanszéke vállalta. 2006 és 2008 között elkezdődött az erdélyi település és tájnevek rendszeres gyűjtése.
 

Cheapest Sildenafil Citrate Online Uk. Best Quality PillsSildenafil relaxes muscles and increases blood flow to particular areas of the body. Sildenafil under the name Viagra is used to treat erectile dysfunction (impotence) in men. Another brand of sildenafil is Revatio, which is used to treat pulmonary arterial hypertension and improve exercise capacity in men and women. Do not take Viagra while also taking Revatio, unless your doctor tells you to. Sildenafil may also be used for purposes not listed in this medication guide.

KapaaAshvilleElbertaCity IndustryBradfordFürstenauSildenafil KitzscherRancho Palos VerdesOswego


Cymbalta dosage above 60 mg finasteride cream for hair loss sildenafil 20 mg dose acheter doxycycline 100 where to buy finasteride hair loss sildenafil 20 mg dosage. Cialis online 123 sildenafil citrate tablets dosage sildenafil citrate 100mg oral jelly uk finasteride 5mg tablet for hair loss. Sildenafil citrate 100mg dosage sildenafil citrate powder buy what is dose of cymbalta for pain alternative to finasteride for hair loss topical finasteride for hair loss. Generic sildenafil citrate uk sildenafil citrate 100mg tab dosage cymbalta 40 mg reviews cymbalta dosage amount finasteride or dutasteride for hair loss buy cymbalta 30 mg. Finasteride hair loss buy hair loss drug finasteride sildenafil citrate buy online cymbalta 40 mg capsule buy allegra generic cymbalta dosage for arthritis pain. Weight loss on lexapro does finasteride help hair loss cymbalta 20 mg vs 30 mg spironolactone vs. finasteride for hair loss cymbalta dose levels. Sildenafil citrate 100mg buy online minoxidil vs finasteride for hair loss sildenafil citrate 25 mg dosage. What is sildenafil citrate oral jelly cymbalta 100mg where to buy cheapest sildenafil citrate tablets 100mg sildenafil citrate buy australia. Finasteride to stop hair loss Sildenafil 100mg $43.78 - $1.46 Per pill sildenafil citrate 100mg buy finasteride tablets for hair loss 120 mg cymbalta weight loss. Finasteride hair loss timeline finasteride for hair loss evidence missed dose cymbalta 60 mg cymbalta 60 mg get you high. Sildenafil citrate generic dosage sildenafil citrate 20 mg dosage metformin buy online sildenafil average dose buy sildenafil oral jelly.

 • can you buy sildenafil citrate over the counter
 • cheap sildenafil citrate generic
 • where can you buy sildenafil citrate
 • buy sildenafil citrate online
 • buy sildenafil citrate generic
 • sildenafil citrate tablets buy online
 • buy sildenafil citrate in usa


Sildenafil 100mg $167.14 - $0.93 Per pill
Sildenafil 100mg $68.45 - $1.14 Per pill
Sildenafil 100mg $93.12 - $1.03 Per pill
Sildenafil 50mg $203.48 - $0.75 Per pill 1. Viagra prices australia
 2. Buy phenergan suppositories online
 3. Viagra generic sale
 4. Comprare viagra online con contrassegno


Gabapentin 800 cena tadalis kaufen buy sildenafil in ireland Sildenafil 25mg $53.19 - $0.59 Per pill zoloft uk equivalent order zoloft uk. Zoloft uk buy buy sildenafil citrate online uk sildenafil citrate soft tablets zoloft online uk is sildenafil a generic drug. Where to buy sildenafil teva diflucan tablets over the counter sildenafil buy online canada diflucan 100 mg tablet sildenafil generic where to buy. Buy sildenafil citrate 100mg tab sildenafil citrate soft tablets 100mg gabapentin teva 0 1 g cena diflucan 200 mg tablet is a prescription required for viagra in the us. Gabapentin teva 600 cena buy sildenafil citrate 50mg acyclovir generic for valtrex generic for acyclovir sildenafil online buy. Antibiotics buy online amoxicillin uk buy sildenafil citrate online cheap diflucan tabletten rezeptfrei sildenafil drugs online. Buy diflucan tablets buy acyclovir cream for genital herpes tadalis online kaufen Kamagra for sale cape town gabapentin 300 cena. Buy sildenafil ireland diflucan tablets ireland zoloft price uk tadalis sx online kaufen where to buy teva sildenafil. Doses of sildenafil prescription for viagra australia buy zoloft online uk generic for acyclovir cream where to buy zoloft in the uk. Where can i buy sildenafil in the uk age limit for using viagra zoloft for sale in uk is a prescription needed for viagra in usa. Diflucan 150 mg oral tablet diflucan tablets buy online Is clomid available in ireland viagra for sale in the us gabapentin teva 600 mg cena buy sildenafil viprogra. Tadalista online kaufen diflucan tablets uk doses of sildenafil citrate sildenafil 100mg where to buy gabapentin 300 mg cena gabapentin 800 mg cena. Tadalis sx 20mg kaufen sildenafil where can i buy it gabapentin 400 cena sildenafil rx drugstore online acyclovir online for sale diflucan tablets 150 mg. Diflucan 2 tablets buy sildenafil citrate 100mg uk over the counter drugs with sildenafil rx generic drugs sildenafil. Diflucan 200 mg oral tablet average age for using viagra gabapentin teva 100 mg cena buy sildenafil online ireland. Gabapentin teva 300 mg cena diflucan 150 mg tablet cost gabapentin 300 cena gabapentin teva 100 cena generic acyclovir for sale generic for acyclovir ointment. Where to buy real sildenafil fluconazole diflucan 150 mg tablet taken orally diflucan 100 mg tablets sildenafil citrate doses sildenafil buy online uk. Viagra australia for sale diflucan 150 mg tabletta buy sildenafil online usa buy zoloft uk where to buy sildenafil powder. Gabapentin 600 cena where to buy novo sildenafil where can i buy sildenafil citrate gabapentin teva 800 cena diflucan tablets australia where to buy sildenafil over the counter.

 • Sildenafil in Pompano beach
 • Sildenafil in Bathurst
 • Sildenafil in Seattle
 • Sildenafil in Clearwater


buy sildenafil citrate in usa buy sildenafil citrate 50 mg where can you buy sildenafil citrate tramadol hcl tabs 50mg. Do they sell doxycycline over the counter Levitra generika rezeptfrei kaufen lamictal weight loss bipolar buy atarax australia sildenafil citrate ireland. Doxycycline over the counter in uk lamictal for weight loss is doxycycline an over the counter drug bipolar disorder lamictal weight loss lamictal cause weight loss. Canada drug international pharmacy acyclovir online for sale lamictal weight loss epilepsy over the counter medicine like doxycycline. Doxycycline for acne over the counter sildenafil 100mg kaufen schweiz azithromycin and doxycycline over the counter. Buy metronidazole online australia weight loss after lamictal acyclovir sale online sildenafil rezeptfrei in deutschland kaufen sildenafil citrate tablets in ireland. Lamictal weight loss can i buy atarax in australia doxycycline 100 mg over the counter doxycycline is it over the counter weight loss on lamictal. Weight loss while taking lamictal buy sildenafil citrate online canada sildenafil ireland cost sildenafil kaufen schweiz lamictal odt weight loss. Sildenafil 50mg $141.03 - $0.78 Per pill stopping lamictal weight loss tramadol apap37.5mg 325mg tabs atarax 25 mg australia sildenafil generika kaufen schweiz. Lamictal 200 mg weight loss lamictal rapid weight loss lamictal and phentermine for weight loss buy metronidazole australia. Buy sildenafil citrate online canada buy sildenafil citrate cheap buy sildenafil citrate in canada over the counter medicine similar to doxycycline. Lamictal weight loss dosage generic acyclovir for sale can you buy atarax in australia over the counter doxycycline hyclate 100mg. Lamictal and weight loss or gain over the counter azithromycin or doxycycline is doxycycline available over the counter. Does lamictal cause weight loss buy sildenafil citrate in usa buy atarax in australia doxycycline otc uk Buy sildenafil citrate 100mg uk.

Zyban in ireland Buy tadalis online Generic synthroid levothyroxine Buying viagra in mexico city Synthroid generic medication Cheap fluoxetine online Best canadian online pharmacy for viagra Buy phenergan online uk


Mount CarmelLittlefieldGrovelandSmyrnaCrestview Hills
Sildenafil NewmanPort GibsonLudingtonRiver EdgeRantoul
Mount GambierGreater VancouverNowraArmidaleGreater Vancouver


buy sildenafil citrate australia
online pharmacy in canada cialis
buy sildenafil citrate 100mg uk
online pharmacy new zealand nz
buy sildenafil citrate generic
online pharmacy technician schools in canada
online pharmacy nz cialis
online pharmacy degree programs canada
pharmacy online shopping nz
buy sildenafil citrate in australia
where can you buy sildenafil citrate


Finasterida 1mg generica generic sildenafil in usa zoloft or prozac for weight loss Sildenafil 25mg $69.44 - $0.58 Per pill sildenafil citrate 100mg usa. Cost for generic zoloft sildenafil generic usa sildenafil online usa zoloft for anxiety ocd dose of sildenafil in pulmonary hypertension in neonates. Finasteride generic australia generic finasteride kopen finasteride generic buy online finasteride generic canada dosage of sildenafil citrate 50mg buy sildenafil citrate online. Generic finasteride canada pharmacy finasteride generico precio finasteride generico 1mg farmacia generic finasteride or propecia finasteride 1mg generico mexico. Finasteride generic price cheap sildenafil tablets cheapest sildenafil tablets what is finasteride generic for best online pharmacy in canada generic finasteride online uk. Finasteride generic buy best dosage of zoloft for anxiety finax 1mg generic finasteride online uk finasteride teva generics buy cheap sildenafil. Zoloft and wellbutrin combination for anxiety cheap sildenafil citrate online zoloft dosage for social anxiety disorder sildenafil iv pediatric dose. Buy sildenafil citrate pills zoloft for anxiety while breastfeeding what is the generic brand for finasteride propecia vs finasteride generic. Buy sildenafil citrate online usa generic finasteride australia melhor generico finasterida finasteride generic 1mg sildenafil over the counter usa. Zoloft dosage for anxiety disorder dose of sildenafil in pulmonary arterial hypertension buy cheap sildenafil online alternatives to zoloft for anxiety and depression. Cheapest generic sildenafil uk sildenafil dose for pphn generic finasteride vs propecia finasteride 1mg generic zoloft for anxiety cheap sildenafil 20 mg. Iv sildenafil dose in pphn sildenafil dose in pphn finax 1mg contents cheapest generic finasteride sildenafil dose for pulmonary hypertension in neonates. Buy cheap sildenafil citrate uk zoloft vs klonopin for anxiety finasteride generico online iv sildenafil neonatal dose. Generico do finasterida 5mg iv sildenafil dosage generic finasteride 1mg uk how much does generic finasteride cost buy sildenafil citrate cheap generic finasteride efficacy. Melhor finasterida generica buy sildenafil usa generic finasteride australia cheap sildenafil citrate 100mg uk cheap sildenafil tablets uk.

< Amoxicillin clavulanate cost :: Propecia 90 day supply cost >

 

A határon túli magyar lexikai adatbázis fejlesztése

A 2007-es évben a továbbfejlesztés a lexikai adatbázis szerkezetének módosítására, kibővítésére irányult. Az erdélyi szóanyag egyes jellemzőinek kódolása, a lexikai elektronikus adatbázis internetes változatának gondozása és továbbfejlesztése, valamint az elektronikus adattár folyamatos karbantartása volt az intézet feladata. Az Intézet vállalta, hogy nemcsak az erdélyi anyag, hanem a hét külső régióban származó valamennyi adatbázist egységes kezelő felületen közzé teszi, és folyamatosan gondozza az interneten. Juhász Tihamér nyelvész-informatikus munkatársunknak köszönhetően ez meg is történt 2007-ben (http://ht.nytud.hu). A lexikai adatbázis forrásként szolgál a magyar nyelvű szótárak lexikai anyagának gazdagítására, a határon túli magyar nyelvváltozatok reprezentatív elemeinek megjelenítésével.
A határon túli lexikai adatbázis fejlesztési tervéről, illetve a határtalanítás programról a 2006-ban szervezett debreceni Hungarológiai Kongresszuson is beszámoltunk közös szimpóziumon, és az előadások anyaga 2007-ben megjelent (Maticsák Sándor (szerk.) Nyelv, nemzet, identitás. I. kötet, Debrecen-Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság).
 

 

A MorphoLogic Kft. által gyártott magyar nyelvű helyesírás-ellenőrző programcsomag határon túli magyar anyagának összeállítása

A határon túli nyelvészeti kutatóállomások közös programja megvalósult, és a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet állította össze az erdélyi magyar névanyagot, ugyanis a cél az volt, hogy a magyar helyesírás-ellenőrzőben a külső régióbeli településnevek is szerepeljen. E munkálatnak köszönhetően valamennyi erdélyi város- és falunév beépül a legújabb helyesírás-ellenőrző programba. A munkálat nemcsak gyűjtést, hanem kódolást is jelentett minden egyes név esetében a szavak alaktani viselkedése szerint. Az erdélyi anyagból gyakorlatilag az összes (több mint 3000) településnév került be a tervezett programcsomagban, és ennek köszönhetően a magyar helyesírás-ellenőrző a határon túli régiók magyar településnevek helyesírását, toldalékolását is ismerni fogja.
 

 

A moldvai magyar nyelv szótárának szerkesztése

A moldvai magyar nyelv szótárának lexikográfiai anyaga tovább bővült, és a szótári szerkesztési és egységesítésítő munkálatok folytatódtak 2007-ben. A szóanyag, amely nemcsak közneveket, hanem településneveket, tájneveket is tartalmaz, és ezeknek a nagyfokú variáltsága szükségessé tette az egységesítő, kodifikáló munkálatokat is.
A Csángó szótár (A moldvai magyar nyelv szótára) szerkesztésében a C, a Cs és a D betűs szócikkeket véglegesítettük Péntek János vezetésével és megkezdtük az E és az F betűs szócikkek kiegészítését a kolozsvári egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének archív anyagából. Összesen mintegy 100.000 leütéssel gazdagodott a szótár megszerkesztett anyaga.
 

 

A Román-magyar okatatásterminológiai szótár kiadásra való előkészítése

Befejeződtek a Román-magyar oktatásterminológiai szótár szerkesztési és kiadásra való előkészítési munkálatai. A szótár meg is jelent az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének kiadásában a Communitas Alapítvány támogatásával. A szótárt szerkesztette: Benő Attila és Sárosi Mardírosz Krisztina.